DIR - Infrared System

Hệ thống hồng ngoại 32 kênh digital DIR
Tích hợp với tất cả hệ thống micro hội nghị,
phiên dịch

32 kênh phát - nhận kỹ thuật số - full digital (31 kênh dịch + kênh nền) chất lượng CDISO: 20109
Hình ảnh lắp đặt thực tế
Hệ thống hồng ngoại 32 kênh digital DIR
Hệ thống hồng ngoại 32 kênh digital DIR
Hệ thống hồng ngoại 32 kênh digital DIR