MXC - Microflex® Complete

Kỹ thuật số hoàn toàn, chống can nhiễu sóng, cấu hình tối đa 3800 bộ hội thảo04 chế độ hoạt động : Tự động, FIFO (xếp hàng), Thủ công và VOX (kích hoạt giọng nói) 31 kênh phiên dịch kỹ thuật số, nội tuyến hoặc truyền phát hồng ngoạiTích hợp điều khiển, hiển thị trên trình duyệt web hoặc phần mềm, tương tác thẻ NFCHỗ trợ điểm danh, biểu quyết 3 phím, 5 phím trên toàn hệ thốngTích hợp điều khiển bảng điện tử tên đại biểu
( Name signs )
Hình ảnh lắp đặt thực tế
Hệ thống cao cấp MXC – Microflex Complete
Hệ thống cao cấp MXC – Microflex Complete
Hệ thống cao cấp MXC – Microflex Complete